Logo Søg Luk menu
 

Godkendte skoler for fagene Anatomi/fysiologi og Sygdomslære/farmakologi


Jf. RAB-bekendtgørelsen kan fagene Anatomi/fysiologi og Sygdomslære/farmakologi tages som e-learning eller fremmøde, eller kombination af dette. 


Nedenfor ses liste over skoler og udbydere af fagene i vestlig medicin (Anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi), der er godkendt af PA.


Godkendte skoler, der udbyder via E-learning:


Godkendte skoler, der udbyder via fremmøde (evt. med kombination af E-learning):


Krav til skoler, der udbyder fagene Anatomi, fysiologi og sygdomslære (forkortet AFS)

Kravet til skoler, der udbyder fagene i AFS er, at pensum uanset uddannelsesformen (fremmøde eller e-learning) skal svare til følgende timetal jf. RAB-bekendtgørelsen:

  • 100 timer i Anatomi
  • 100 timer i Fysiologi
  • 100 timer i Sygdomslære, hvorunder farmakologi indgår


Pensum i anatomi og fysiologi skal omfatte alle følgende krops- og funktionsområder:

Cellelære, vævslære, bevægeapparatet, luftveje, nyrer, urinveje, fordøjelsessystemet, hormonkirtler, sanseorganer, kønsorganer og forplantning, nervesystemet, hjerte, kredsløb, blod, lymfe samt hud.


Pensum i sygdomslære skal omfatte:

Generelle og almindeligt forekommende sygdomme i alle kroppens forskellige organsystemer, hvor de enkelte sygdommes symptomer, sygdomsforløb, ætiologi samt de almindelige behandlingsmetoder i sundhedssystemet gennemgås.


Krav til eksamen

Der skal afholdes eksamen i såvel ”Anatomi/fysiologi” samt i ”Sygdomslære” med fysisk tilstedeværelse af den studerende, hvor identiteten af den studerende sikres.


Således kan eksamen ikke gennemføres over internet, da identiteten på eksaminanden ikke kan sikres ved denne eksamensform.


Krav til dokumentation for uddannelsen

AFS-skolen skal udstede dokumentation til den studerende for bestået eksamen i henholdsvis Anatomi/fysiologisamt i Sygdomslære, hvor følgende skal fremgå af dokumentationen:

  • Navn på skolen
  • Navn på den studerende
  • Dato for eksamen
  • Datoer for perioden, hvor uddannelsesforløbet i faget har fundet sted
  • Påtryk timetal for faget
  • Dokumentationen skal være underskrevet af censor (bedømmer af eksamen)


Det faglitterære materiale, som en AFS-udbyder benytter i fagene, skal svare til pensum og timetallet jf. RAB-bekendtgørelsen.


AFS-underviseren skal have studerendekontakt (kan være telefonisk, fysisk eller mailkorrespondancer), og udbyderen skal kunne dokumentere, at den studerende har været gennem hele pensum under uddannelsesforløbet.


For skoler med fysisk fremmøde kan det være via fx protokol, og ved internetbaserede løsninger fx via logning af den studerendes adfærd på sitet eller ved indsendelse af opgaver.


Ansøgning om at blive godkendt skole af AFS

Såfremt en udbyder ikke er forhåndsgodkendt som AFS-skole af PA, men ønsker at blive det, skal udbyderen kontakte PA’s skoleudvalg.


Skolen skal opfylde alle de krav, der ovenfor er nævnt som skole, og rekvirere ansøgningsskema om godkendelse ved henvendelse til mk@aku-net.dk

Kontakt os: 70 25 25 09 eller info@aku-net.dk
OKWebsitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer