Logo Søg Luk menu
 

Personalepolitik i PA

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 (EU’s forordning 2016/679)

skal vi give dig en række oplysninger, som vi modtager og behandler fra dig,

når du melder dig ind i Praktiserende Akupunktører.


Dataansvarlig i Praktiserende Akupunktører

Bestyrelsesmedlemmerne i PA behandler de personoplysninger, du afgiver

ved din indmeldelse. Dataansvarlig er:

 

Praktiserende Akupunktører (PA)

Foreningens adresse er jf foreningens vedtægter den til enhver tid siddende

formands private adresse. Adressen samt telefonnummer kan du finde i

CVR-registreret eller på foreningens hjemmeside:

https://www.aku-net.dk/om-foreningen/bestyrelsen.html

 

Foreningens CVR: 15 59 53 02

Mail: info@aku-net.dk

 

Bestyrelsen skal ved hvert konstituerende bestyrelsesmøde i udpege en databeskyttelsesansvarlig person, og navn og kontaktoplysning på denne kan findes på

https://www.aku-net.dk/om-foreningen/bestyrelsen.html


Formålene med behandling af dine personoplysninger

Alle personoplysninger er oplysninger, du giver til PA. PA indsamler ikke personoplysninger fra andre kilder end dig. Vi behandler disse personoplysninger med følgende formål:

 • Generelle kontaktdata, så vi kan kontakte dig med såvel indkaldelse til generalforsamling, nyheder og information fra foreningen samt at fremsende dig opkrævning af kontingent.
 • Dine virksomhedsdata inkl. CVR-nummer med henblik på at registrere dig som RAB-registreret hos Sundhedsstyrelsen samt foretage den lovpligtige offentliggørelse af din kliniks navn og CVR-nummer på aku-net.dk.
 • Uddannelsesdokumentation, der tjener det formål at sikre, at du opfylder krav til såvel RAB-registrering samt PA’s krav om medlemskab.
 • Dokumentation for opfyldelse af det løbende efteruddannelseskrav samt førstehjælpskursus i henhold til foreningens retningslinjer og RAB-bekendtgørelsen.
 • Dokumentation for bestået skriftlig PA-eksamen.
 • Ved behandling af evt. klagesag eller erstatningsspørgsmål rejst fra klienter behandler PA oplysning om klagesagen i forhold til såvel Etisk Råd samt til rådgivning af dig som medlem i forhold til klagesagen.
 • Samtykke fra dig om PA’s behandling af dine persondata.


Kategorier af personoplysning

Som udgangspunkt behandler PA alene almindelige personoplysninger, dvs. vi behandler ikke personfølsomme data. Når du fremsender dokumentation til os, beder vi dig om at blænde/slette dit cpr-nummer før afsendelse af fx dokumentation for gennemført førstehjælpskursus samt uddannelsesbeviser.

Evt. klagesag og erstatningsspørgsmål rejst mod dig som behandler kan i nogle tilfælde indeholde personfølsomme data.


Videregivelse af dine personoplysninger

PA deler ikke automatisk dine personoplysninger med andre parter fraset følgende:

 • PA skal ifølge RAB-bekendtgørelsen offentliggøre oplysning om din RAB-registrering på foreningens hjemmeside (dette er tilknyttet din klinik, men ikke dine private oplysninger).
 • De til enhver tid udpegede medlemmer af Etisk Råd behandler de klager, der rejses over foreningens medlemmer, og får i forbindelse med dette arbejde de for klagebehandlingen relevante personoplysninger.
 • I det omfang, du ved din indmeldelse i PA har valgt at tegne frivillige tilvalgsforsikringer, fremsendes dine personoplysninger til foreningens forsikringsmægler, der herefter er dataansvarlig for disse oplysninger.
 • I tilfælde hvor en given lovgivning kræver dine personoplysninger.


Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger, og kan du få dem slettet?

 • Dine almindelige kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mail, dine virksomhedsdata på din klinik) samt stamdatakort med uddannelsesoplysninger og oplysning om din løbende efteruddannelse opbevares, så længe du er medlem af foreningen. Så længe medlemskabet løber, kan du ikke anmode om at disse personoplysninger bliver slettet. Når du melder dig ud af PA, slettes alle dine oplysninger.
 • Din uddannelsesdokumentation (dvs. eksamensbeviser m.v.), der fremsendes i forbindelse med din ansøgning om medlemskab, slettes umiddelbart efter, proceduren for behandling af dit medlemskab er effektueret. Dvs. når du får fremsendt dit medlemsbevis og bevis for din RAB-registrering som akupunktør, sletter vi den fremsendte uddannelsesdokumentation.
 • Har du fremsendt en anmodning til PA om at tegne frivillige tillægsforsikringer slettes disse informationer umiddelbart efter, at oplysningerne er videregivet til foreningens forsikringsmægler. Spørgsmål om databehandling af disse data, skal derfor rettes til forsikringsselskabet, der efterfølgende er dataansvarlig for dette.
 • Personoplysninger, der er knyttet til opkrævning og betaling af dit kontingent og faktura for evt. køb af materialer eller kurser gennem foreningen, gemmes i 5 fulde regnskabsår i henhold til Skattelovgivningen. Disse oplysninger kan du ikke anmode om at få slettet.
 • Personoplysninger omkring en evt. klagesag opbevares så længe, du er medlem af foreningen. Disse data slettes i forbindelse med din udmeldelse af forbindelsen.


Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få information om, hvilke personoplysninger, vi har på dig. Evt. urigtige oplysninger om dig kan du anmode om at få rettet. I visse tilfælde kan du anmode om at få data slettet.

Du kan læse mere om dine rettigheder på: www.datatilsynet.dk

Kontakt os: 70 25 25 09 eller info@aku-net.dk
OKWebsitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer